ASSET recovery bureau

Leġiżlazzjoni

L-Att tal-2021 dwar id-Dħul mill-Kriminalità – ATT № Ħamsa tal-2021

ATT ippromulgat mill-Parlament ta’ Malta, biex jipprovdi għall-identifikazzjoni, għat-traċċar, għall-iffriżar u għall-konfiska tad-dħul mill-kriminalità inkluż proprjetà maħsula, dħul u benefiċċji oħra li ġejjin minn dan il-qliegħ miżmuma minn imputati kriminali, proprjetà li hija d-dħul minn, jew ġiet użata fi, jew maħsuba biex jew allokati għall-użu fil-finanzjament tat-terroriżmu, atti terroristiċi jew organizzazzjonijiet terroristiċi, għat-twaqqif ta’ l-Uffiċċju Għall-Irkupru tal-Assi bħala korp, indipendenti mill-Gvern, għall-iskop imsemmi, għal konfiska mhux ibbażata fuq kundanna ta’ dħul minn rejat u affarijiet oħra konsegwenzjali jew anċillari għalihom.

Agħfas hawn biex tidħol mill-ewwel fl-Att Leġislattiv fil-Kapitoli kkonsolidati tal-Liġijiet ta’ Malta.

72, Triq Is-Suq, Il-Floriana, Malta