Mistoqsijiet li jsiru ta' spiss

Persuni ta’ Kuntatt huma nominati mill-Kapijiet jew Diretturi rispettivi ta’ kull istituzzjoni u għandhom jinżammu responsabbli għal kull informazzjoni ppreżentata lill-Qorti.

Persuni ta’ Kuntatt għandhom jirrappurtaw mal-istituzzjoni, kull xorta ta’ assi kemm jekk mobbli jew le li huma reġistrati u attwalment miżmuma mill-persuna akkużata. L-Ordni ta’ Iffriżar ma tippermettix li jsir xi trasferiment ta’ assi mid-data ta’ l-applikazzjoni tagħha, u b’hekk wara d-data tal-ħruġ imsemmija hawn fuq, kull trasferiment li jsir għandu jiġi rrappurtat immedjatament u legalment iddikjarat bħala null.

Risposti pożittivi jridu jiġu kkonfermati bil-Ġurament u ppreżentati lill-Uffiċċju ta’ l-Irkupru ta’ l-Assi (PERSONALMENT) f’72, Triq is-Suq, il-Furjana. Ir-rispons Pożittiv kollu għandu jiġi indirizzat lid-Direttur, Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi. Is-sottomissjoni tista’ ssir ukoll fil-faċilità One-Stop-Shop fil-Qrati tal-Ġustizzja.

Kemm is-sottomissjoni ta’ feedback pożittiv kif ukoll l-għoti tal-Ġurament jistgħu jsiru fil-ħin li ġej: bejn id-9:00 ta’ filgħodu u s-2:00 ta’ wara nofs in-nhar. Dan il-ħin imsemmi jgħodd għas-sena kollha.

Le, l-għażla ta’ barra mil-lista tar-reċipjenti fuq din il-bażi mhix permessa peress li Talbiet għall-Informazzjoni xorta jistgħu jintbagħtu fuq individwi mhux Maltin.

Fejn hemm diversi istituzzjonijiet inklużi u li l-Persuna ta’ Kuntatt hija komuni għalihom kollha, tista’ tintbagħat tweġiba komuni waħda, sakemm fit-tweġiba jkun hemm iddikjarat b’mod ċar liema istituzzjonijiet qed jiġu koperti. Jekk waħda mill-istituzzjonijiet tippreżenta tweġiba pożittiva, din tista’ tiġi pproċessata permezz ta’ email separata u differenti minn dawk ta’ l-istituzzjonijiet li ma pproduċew l-ebda riżultat.

L-Unità tal-Immaniġġjar tal-Assi hija entità separata u distinta fi ħdan il-Qrati tal-Ġustizzja f’isem ir-Reġistratur tal-Qorti u għadha qed twettaq ħidma fir-rigward tal-kawżi pendenti tagħha. Il-każijiet il-ġodda kollha mill-20 ta’ Awwissu 2018 ‘il quddiem u l-aġġornamenti li jirriżultaw minnhom, se jkunu taħt l-amministrazzjoni tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi. Għal kull xorta ta’ mistoqsija li jitkellmu dwar dawn il-każijiet, int ġentilment mitlub biex iċċempel fuq +356 2226 1200.

FAQs

Persuni ta’ Kuntatt huma nominati mill-Kapijiet jew Diretturi rispettivi ta’ kull istituzzjoni u għandhom jinżammu responsabbli għal kull informazzjoni ppreżentata lill-Qorti.

Persuni ta’ Kuntatt għandhom jirrappurtaw mal-istituzzjoni, kull xorta ta’ assi kemm jekk mobbli jew le li huma reġistrati u attwalment miżmuma mill-persuna akkużata. L-Ordni ta’ Iffriżar ma tippermettix li jsir xi trasferiment ta’ assi mid-data ta’ l-applikazzjoni tagħha, u b’hekk wara d-data tal-ħruġ imsemmija hawn fuq, kull trasferiment li jsir għandu jiġi rrappurtat immedjatament u legalment iddikjarat bħala null.

Risposti pożittivi jridu jiġu kkonfermati bil-Ġurament u ppreżentati lill-Uffiċċju ta’ l-Irkupru ta’ l-Assi (PERSONALMENT) f’72, Triq is-Suq, il-Furjana. Ir-rispons Pożittiv kollu għandu jiġi indirizzat lid-Direttur, Uffiċċju għall-Irkupru ta’ l-Assi. Is-sottomissjoni tista’ ssir ukoll fil-faċilità One-Stop-Shop fil-Qrati tal-Ġustizzja.

Kemm is-sottomissjoni ta’ feedback pożittiv kif ukoll l-għoti tal-Ġurament jistgħu jsiru fil-ħin li ġej: bejn id-9:00 ta’ filgħodu u s-2:00 ta’ wara nofs in-nhar. Dan il-ħin imsemmi jgħodd għas-sena kollha.

Le, l-għażla ta’ barra mil-lista tar-reċipjenti fuq din il-bażi mhix permessa peress li Talbiet għall-Informazzjoni xorta jistgħu jintbagħtu fuq individwi mhux Maltin.

Fejn hemm diversi istituzzjonijiet inklużi u li l-Persuna ta’ Kuntatt hija komuni għalihom kollha, tista’ tintbagħat tweġiba komuni waħda, sakemm fit-tweġiba jkun hemm iddikjarat b’mod ċar liema istituzzjonijiet qed jiġu koperti. Jekk waħda mill-istituzzjonijiet tippreżenta tweġiba pożittiva, din tista’ tiġi pproċessata permezz ta’ email separata u differenti minn dawk ta’ l-istituzzjonijiet li ma pproduċew l-ebda riżultat.

L-Unità tal-Immaniġġjar tal-Assi hija entità separata u distinta fi ħdan il-Qrati tal-Ġustizzja f’isem ir-Reġistratur tal-Qorti u għadha qed twettaq ħidma fir-rigward tal-kawżi pendenti tagħha. Il-każijiet il-ġodda kollha mill-20 ta’ Awwissu 2018 ‘il quddiem u l-aġġornamenti li jirriżultaw minnhom, se jkunu taħt l-amministrazzjoni tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi. Għal kull xorta ta’ mistoqsija li jitkellmu dwar dawn il-każijiet, int ġentilment mitlub biex iċċempel fuq +356 2226 1200.

Għamel kuntatt magħna

72, Triq Is-Suq, Il-Floriana, Malta